E-HEALTH INNOVÁCIÓS KLASZTER

Az E-Health Innovációs Klaszterben olyan komplex megoldásokat tervezünk – illetve tagjaink segítségével fejlesztünk és üzemeltetünk –, amelyekkel az egészségügyi ellátás szereplőinek tevékenységét, szolgáltatásait más tevékenységekkel, szolgáltatásokkal kapcsoljuk össze, kihasználva ezzel az e-együttműködésben rejlő szinergiákat.

A KLASZTER TAGJAI

E-Consult 2000 Kft.

Informatikai rendszerek üzemeltetése és működtetése, support, medikai rendszer fejlesztés, CC

tovább

Egészségkártya

Online időpontfoglalás, Betegút menedzsment, Leletmegtekintés

tovább

Magzatmentő

Egy korszerű egészségügyi ellátási forma, mely minden 32. hetet betöltő kismama számára biztonságot jelent.

tovább

Medi Quality

A Medi-Quality Kft. célja az egészségügyi ellátás színvonalának növelése a folyamatfelmérésen alapuló különböző egészségügyi folyamatok szükség szerinti újratervezésének és újraszervezésének segítségével.

tovább

IT Rendszerház

Informatikai szolgáltatások biztosítása, illetve többek között egyedi szoftverek készítése és rendszerüzemeltetés. Önálló termékké fejlesztett medikai rendszereik és szolgáltatásaik sikeresen teljesítik az egészségügyi informatika feléjük támasztott kihívásait.

tovább

Egészségkártya Medical

MyDoctor Egészségprogram, Laboratóriumi mintavétel, Telemedicina

tovább

az Aqua-Invest Card Kft.

Az E-Health Innovációs Klaszter tagjai számára nyújt elsősorban szakmai jellegű támogatásokat. A cég a kiterjedt partner kapcsolatával informatikai, orvosszakmai, természettudományi, jogi, illetve gazdasági elemző tevékenységek project jellegű kiszolgálását biztosítja. Az elmúlt évtizedben az AIC saját technológia megoldásokat fejlesztett ki, melyeket a partnerei számára hasznosítja, továbbfejleszti, illetve – a tulajdonjogot magának is fenntartva – értékesíti. Az AIC több klasztercég együttműködésének koordinálásában, a projectekben való részvételük szervezésében, a hiányzó tevékenységek pótlásában, azok erőforrásainak felkutatásában is aktívan közreműködik.

tovább

Elender 2000 Kft.

Cégünk az informatikai piacon tevékenykedik, nagyrészt hardver eszközök szállításával, telepítésével és konfigurálásával foglalkozik, továbbá informatikai szolgáltatásokat nyújt.

tovább

Smart Service

A 2007-ben alapított Smart Service Kft. a korábbi számítástechnikai kereskedelem és szerviz tevékenységéből az energetikai IT szolgáltatás piacra tette át a fő hangsúlyt.

tovább

CSATLAKOZÁS A KLASZTERHEZ

A BELÉPÉS kritériumai

A csatlakozni szándékozó társaság tevékenységi köre szorosan kapcsolódjon az E-Health Innovációs Klaszter fókuszterületeihez.

A csatlakozni szándékozó társaság szakmai programot készít a klaszter tagjaival tervezett együttműködés bemutatásáról.

A csatlakozni szándékozó társaság szakmai – üzleti célkitűzései összhangban vannak a klaszter céljaival.

Egyeztetést követően a klaszter belépési nyilatkozatának aláírása.

Belépési folyamat menete

  • Az E-Health Innovációs Klaszterhez való csatlakozási szándék és a szakmai program megküldése írásban az E-Health Innovációs Klaszter Management Korlátolt Felelősségű Társaságnak (az EHIK menedzser szervezete).
  • Az E-Health Innovációs Klaszter elnöke tájékoztatja a csatlakozni szándékozó társaságot a csatlakozás menetéről és a szükséges dokumentumokról.
  • A csatlakozni szándékozó társaságnak meglévő két klasztertag írásos ajánlását kell összegyűjtenie.
  • A csatlakozni szándékozó társaság megküldi elektronikus formában a felvételhez szükséges dokumentumokat (csatlakozási kérelem, két klasztertag ajánlása, szakmai program) az E-Health Innovációs Klaszter részére (e-mail: kapcsolat@ehik.hu).
  • A benyújtott dokumentumokat az E-Health Innovációs Klaszter egy, az elnök által kijelölt tagja készíti elő döntéshozatalra – a klaszter érdekeivel összevetve. A kijelölt tag ellenőrzi a beérkező dokumentumok megfelelőségét, majd írásos összefoglalót készít a Klaszter Közgyűlése részére azzal a céllal, hogy a testület ez alapján a következő ülésen dönthessen a csatlakozni kívánó társaság tagfelvételével kapcsolatban.
  • A Közgyűlés határozatot hoz a csatlakozni szándékozó társaság felvételéről vagy a felvételének elutasításáról.
  • A felvételt nyert társaságok az E-Health Innovációs Klaszter működését szabályozó szerződés ú.n. aláírási záradékának cégszerű aláírását követően válnak teljes jogú klasztertaggá.
  • A Belépést követően a klasztertag kötelezettsége a Klaszter segítése, támogatása és információval való rendszeres ellátása.
CSATLAKOZÁSI ŰRLAP

Comments are closed.