BEMUTATKOZÁS


„Hisszük, hogy az alkalmazott technológia, az annak segítségével elérhető tartalom, a kapcsolódó szolgáltatások és a humán ismeretek egyesítése fogja biztosítani azokat az eredményeket, amelyek egészséget vagy éppen gyógyulást jelentenek számunkra.”

Az egyes országok egészségügyi rendszerei szerte a világon fenntarthatatlanokká válnak, amennyiben a következő 15 évben nem történnek alapvető változtatások a finanszírozásukban – olvasható egy 2005-ben készített tanulmányban, melyet 27 ország 70 szakértőjének (kórházvezetők, orvosok, kormányzati képviselők, egészségügyi cégek) véleménye nyomán jelentettek ki.

Lassan letelik a tizenöt év, és a kijelentést nem tudjuk vitatni: az egészségügyi rendszerek fenntarthatatlanok. Nem csak Magyarországon, a világ minden táján, azonban meglátásunk szerint a fent idézett következtetés kiegészítésre szorul. Nem elegendő az, ha csak a finanszírozáson változtatnak, az egészségügyi ellátórendszer szemléletét kell megújítani, hiszen még a legkiválóbb ellátórendszerrel rendelkező országokban is tapasztalható, hogy

 • a szükségesnél rosszabbul működik a megelőzés,
 • nem elég jó az egészségtudatosság,
 • a betegeket késői szakaszban diagnosztizálják,
 • a modern kezelések ára egyre nő.

Ezt a helyzetet súlyosbítja, hogy egyre több egészségügyi szakember hiányzik az ellátásból, és a megmaradók idejük nagy részében olyan munkát végeznek, amely egyébként automatizálható lenne.

A PROBLÉMA MEGOLDÁSA NEM PÉLDA NÉLKÜLI.

Nap mint nap használjuk az új internetes technológiákat, számítógépeinket, okostelefonjainkat, a közösségi médiát a konzervatív szolgáltató- és iparágakban, (vásárlás, különböző kereskedelmi, és banki szolgáltatások során) és tapasztaljuk, hogy a megújulás jegyében mindegyik megkapta a maga szép, új, „e” betűs nevét.

Természetesen létezik már az e-health, digitális egészségügy stb. kifejezés is, melyről rengeteg viselhető és mérőeszköz, telefonra tölthető applikáció, számítógéppel használható alkalmazás jut eszünkbe. Ezek a mobilalkalmazások és eszközök jelenleg is elérhetőek a piacon, és bárhol, bármikor lehetővé teszik, hogy a legfontosabb élettani paramétereket mérjük, vagy akár saját magunkat kezeljük.

Ezzel azonban még nem történt meg az áttörés.

Ezeket az okos, e-health címkével ellátott eszközöket nem integráltuk az egészségügyi ellátás folyamatába, orvosunk nem fér hozzájuk, ezért nem is tudja minősíteni az általuk gyűjtött adatokat. Megfelelő kapcsolódás, hiteles és hitelesített tudásbázis, minősített tartalmak nélkül magunk sem tudjuk értelmezni a kapott információkat.

Az E-Health Innovációs Klaszterben olyan komplex megoldásokat tervezünk – illetve tagjaink segítségével fejlesztünk és üzemeltetünk –, amelyekkel az egészségügyi ellátás szereplőinek tevékenységét, szolgáltatásait más tevékenységekkel, szolgáltatásokkal kapcsoljuk össze, kihasználva ezzel az e-együttműködésben rejlő szinergiákat. Bár szoftverfejlesztői gyökereink vannak, mindennapos tapasztalatunk, hogy a technológia önmagában nem elég.

Most, amikor a mindennapjainkat átszövik az internetes tartalmak és szolgáltatások, és a világháló által kinyíló világ valóban mindenki számára – gyermekeinktől a nagyszüleinkig – elérhetővé vált, különösen aktuális a fenti gondolat. Szilárd meggyőződésünk, hogy tudásunk, elhivatottságunk tükröződik megoldásainkban, és rendelkezünk a megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy tagjaink segítségével megalkossuk azokat a termékeket, szolgáltatásokat, amelyek elektronikus egészségügyi szolgáltatás lehetőségét mindenki számára mindennapi valósággá teszik.

A Klaszter tagjai

Hírek, események

Intézményünkben - Barcs Kistérségi Járóbetegellátó Központ - az Egészségügyi Informatikai Rendszer fejlesztése, bevezetése a HEFOP 4.4 program keretében a dél dunántúli régió intézményei részére projekt kapcsán 2006 decemberében új, korszerű medikai rendszer került bevezetésre. A bevezetés kezdeti nehézségeit az Intézmény és a medikai rendszer szállítójának munkatársai közös, együttes erővel élték és oldották meg, mely időszak alatt nagyon jó kapcsolat alakult ki mind a dolgozók, mind a vezetés között. Munkatársaink biztosan számíthattak arra, hogy a rendszer használata során bármilyen felmerülő problémájukat, illetve egyéb igényeiket gyorsan és hatékonyan megoldják a Meditcom Kft. szakemberei.

Az évtizedes közös munka rövid időre megszakadt, ugyanis egy tetszetős ígéret, látszólag egy jobb lehetőség végett az Intézmény érdekében a vezetőség úgy döntött, hogy a Computer-Technika Kft. által fejlesztett és forgalmazott CT-Medika elnevezésű medikai rendszerre cseréli le a bevált, stabilan működő, jól megszokott SaniNET medikai rendszert.

Intézményünk az elkövetkezendő időszakban korszerűsítést és emellett költségcsökkentést kívánt végrehajtani, s úgy tűnt, hogy ezt a Computer-Technika Kft. CT-Medika medikai rendszere képes majd számunkra a legjobban biztosítani. Tájékoztatásuk úgy szólt, hogy világszerte alkalmazott, korszerű, Open Source (ingyenes) technológiák felhasználásával elkészült medikai rendszerük az alkalmazott technológiáknak köszönhetően költséghatékony, többrétegű, s igényeinkhez illeszkedő módon skálázható lesz. Magas fokú adatbiztonsággal, személyre szabható felhasználói felülettel, elektronikus dokumentumtárral, jogszabálykövetéssel, intelligens sablonokkal-, panelekkel-, kódlistákkal, helyzetérzékeny súgóval, többszintű naplózással, automatikus hibadetektálással rendelkezik. Mindemellett az OEP jelentések jósága közel 100%-os lesz, valamint széles körű, szabványos kommunikációs interfésszel is rendelkezik majd, illetve támogatja a távdiagnosztikát, távmenedzsmentet is.

Az új medikai rendszer sajnálatos módon a munkatársaim és a magam által nyújtott maximális tolerancia ellenére, egy éves testreszabás és bevezetés után sem tudta beváltani a hozzáfűzött reményeket, mert a bevezetési, átállási időszak alatt a szállító cég nem tudta korszerű rendszerét üzembiztosan éles üzemre átadni. Ezen időszak alatt sorozatos működési - és teljesítménybeli gondokkal küzdöttünk, kollégáim nem tudták a kellő és megszokott magas színvonalon ellátni mindennapi adminisztrációs teendőiket.

A folyamatosan fennálló problémák végül odáig fajultak, hogy ellátási tevékenységünk teljesítőképessége drasztikusan lecsökkent, lényegesen kevesebb pácienst tudtunk ellátni szakrendeléseinken.

Az új rendszer bevezetésével Intézményünk bevételei nemhogy növekedtek volna, ehelyett jelentős bevételkiesés volt realizálható.

Negyedévhez közeledve, a rengeteg ígérgetés figyelembe vételével Intézményünk működőképességének és a több évtized alatt elért szolgáltatási minőségének, renoméjának megtartása végett határozott döntést kellett meghozni, így kerestük meg korábbi, megbízható partnerünket gyors, hatékony megoldás felkutatása reményében.

Az elmúlt évtizedben - nem véletlenül - kialakult nagyon jó kapcsolatnak köszönhetően azonnali és teljesíthető megoldási tervet készítettek, így rendkívüli módon, két héten belül, profi fejlesztő és szolgáltató céghez méltón visszaállították a SaniNET medikai rendszer napi, stabil működőképességét, valamint gondoskodtak arról, hogy az átmeneti időszakban a másik rendszerben keletkezett adatok rövid határidővel elérhetőek legyenek a régi -új rendszerben.

Köszönettel és hálával tartozom Partnerünknek a régi rendszer visszaállítása során nyújtott hozzáállásáért, a kialakult helyzet méltó kezeléséért, munkatársaim nyugodt munkakörülményeinek biztosításáért.

Örömmel jelenthetjük be, hogy a klaszterünk új taggal, az IT Rendszerház Kft.-vel bővült. Új partnerünk több, nagy egészségügyi intézmény stratégiai szállítója, a felhasználóbarát egészségügyi informatika elkötelezett fejlesztője.

KLASZTER SZERVEZETE


Csatlakozás a klaszterhez

A belépés kritériumai


 • A csatlakozni szándékozó társaság tevékenységi köre szorosan kapcsolódjon az E-Health Innovációs Klaszter fókuszterületeihez.
 • A csatlakozni szándékozó társaság szakmai programot készít a klaszter tagjaival tervezett együttműködés bemutatásáról.
 • A csatlakozni szándékozó társaság szakmai – üzleti célkitűzései összhangban vannak a klaszter céljaival.
 • Egyeztetést követően a klaszter belépési nyilatkozatának aláírása.

A beléptetési folyamat menete


 • Az E-Health Innovációs Klaszterhez való csatlakozási szándék és a szakmai program megküldése írásban az E-Health Innovációs Klaszter Management Korlátolt Felelősségű Társaságnak (az EHIK menedzser szervezete).
 • Az E-Health Innovációs Klaszter elnöke tájékoztatja a csatlakozni szándékozó társaságot a csatlakozás menetéről és a szükséges dokumentumokról.
 • A csatlakozni szándékozó társaságnak meglévő két klasztertag írásos ajánlását kell összegyűjtenie.
 • A csatlakozni szándékozó társaság megküldi elektronikus formában a felvételhez szükséges dokumentumokat (csatlakozási kérelem, két klasztertag ajánlása, szakmai program) az E-Health Innovációs Klaszter részére (e-mail: kapcsolat@ehik.hu).
 • A benyújtott dokumentumokat az E-Health Innovációs Klaszter egy, az elnök által kijelölt tagja készíti elő döntéshozatalra - a klaszter érdekeivel összevetve. A kijelölt tag ellenőrzi a beérkező dokumentumok megfelelőségét, majd írásos összefoglalót készít a Klaszter Közgyűlése részére azzal a céllal, hogy a testület ez alapján a következő ülésen dönthessen a csatlakozni kívánó társaság tagfelvételével kapcsolatban.
 • A Közgyűlés határozatot hoz a csatlakozni szándékozó társaság felvételéről vagy a felvételének elutasításáról.
 • A felvételt nyert társaságok az E-Health Innovációs Klaszter működését szabályozó szerződés ú.n. aláírási záradékának cégszerű aláírását követően válnak teljes jogú klasztertaggá.
 • A Belépést követően a klasztertag kötelezettsége a Klaszter segítése, támogatása és információval való rendszeres ellátása.